DSC03843

دل بستن

خوش به احوال کسی که دل بر این دنیا نه بست

رفت  و طرح  عاشقی  با صاحب این خانه بست

غیر   خالق   دل   نباید   بست  در  مهر  کسی

دل به غیر از دوست بستن می شوی بالا و پست

حالˏ  دنیا  بس  خرابست  و بشر  شیطان پرست

دل به ویرانی و شیطان می سپارد دست به دست

گاه ویران می کند سطح زمین و گاه اعماق زمین

مرگ ˏ حیوان  و نبات درعزم او طرفی  نه  بست

شرح این  هجران  زیادست و مصیبت بس دراز

خوش به حال آنکسی که دل بر این دنیا نه بست

……………………………………….

شهرها  ،  بازارها  غرقˏ  غبار  و  دودها

ابرها  ترکیبی  از  ریزگرد ها  ،   گوگردها

تا تنفس  می کنی  بوی   تعفن   در  مشام

بوی عطر و طعم گل باشد فقط یک یاد ونام

چهره ها درهم ، لبخند در لبان بی خاصیت

 چشم در چشم می نهیم بی جوهر و بی ماهیت

سردی  دل ها  فراوان  است  و  دست  گرم کم

دوستی ها  در  خیال  و  دشمنی ها  گرمˏ گرم

د ر  چنین   ایام ˏ نوروز   و    بهاران    دگر

گر که  دل  با  حق  نباشد  می رود  بر  نیشتر

29/12/92

DSC03726

معنی عشق

عشق یعنی خانه ی جان ، واله و شیدا شدن

دردها  را چاره  کردن  ساقی  دل ها   شدن

خنده بر لب ها نهادن  طعنه  بر غم ها زدن

کوه  چون  فرهاد  کندن  عاشق  لیلا  شدن

شمع را پروانه  بودن  پیش  پایش  سوختن

در صدف  ماندن  روزی  گوهر  دریا  شدن

خویشتن چون قاصدک دادن در دست  نسیم

هر طرف آزاد چون باد  حاضر و  پیدا شدن

عشق یعنی مهر، آرامش ، سکوت و نیستی

 عقل یعنی نکته دانی ، کودکی ، رسوا شدن

باش عاشق چونکه معشوق عاشقی را آفرید

عاشق و معشوق چون او همدل و همتا شدن

24/12/92

DSC03860

زبان پارسی

این  زبان  فارسی  یا  پارسی  باشد شکر

در دهان چون شعر می باشد سراپایش هنر

فعل و فاعل مصدر و مفعول او آسان چنان

کاتب و شاعر بگویند بی حساب و بی خطر

دوستی دارد با کردی بلوچی آذری رشتی لری

لهجه هایش بی شمار و اشتراکش  بیشتر

گر تو استادی زبان  دانی  زبان آور بدان

این دیارپر هنر ده ها زبان دارد چون دۥﱠر و گوهر

25/12/92

DSC03866

عاشقی 2

صفای  عاشقی   پایان    ندارد

غم  بی  همدمی  درمان  ندارد

نشین   نزد    رفیقان   موافق

که   نامحرم  سر پیمان   ندارد

اساس  دوستی بی مزد و منت

نهال  دشمنی   سامان    ندارد

خدا را  در دل خود  جستجو کن

حضورش  دائم  و هجران ندارد

درایت داد وعقل و دانش و هوش

بنای   لطف  حق  میزان  ندارد

شکوه  بوستان  با گل  شد آغاز

که بی گل باغ  نغمه خوان ندارد

هوای عاشقی  عشقست و پرواز

هواخواهی  غم   خواهان   ندارد

بیاور می که ساقی جاودانه ست

به کفر و دین  ما  ایمان   ندارد

5/10/92

DSC03492

دل بستن

خوش به احوال کسی که دل بر این دنیا نه بست

رفت  و طرح  عاشقی  با صاحب این خانه بست

غیر   خالق   دل   نباید   بست  در  مهر  کسی

دل به غیر از دوست بستن می شوی بالا و پست

حالˏ  دنیا  بس  خرابست  و بشر  شیطان پرست

دل به ویرانی و شیطان می سپارد دست به دست

گاه ویران می کند سطح زمین و گاه اعماق زمین

مرگ ˏ حیوان  و نبات درعزم او طرفی  نه  بست

شرح این  هجران  زیادست و مصیبت بس دراز

خوش به حال آنکسی که دل بر این دنیا نه بست

………………………………………………..

شهرها  ،  بازارها  غرقˏ  غبار  و  دودها

ابرها  ترکیبی  از  ریزگرد ها  ،   گوگردها

تا تنفس  می کنی  بوی   تعفن   در  مشام

بوی عطر و طعم گل باشد فقط یک یاد ونام

چهره ها درهم ، لبخند در لبان بی خاصیت

 چشم در چشم می نهیم بی جوهر و بی ماهیت

سردی  دل ها  فراوان  است  و  دست  گرم کم

دوستی ها  در  خیال  و  دشمنی ها  گرمˏ گرم

د ر  چنین   ایام ˏ نوروز   و    بهاران    دگر

گر که  دل  با  حق  نباشد  می رود  بر  نیشتر

29/12/92

IMG_5337

گریه ساقی

ترا ایکاش  ای ساقی   چنین  نالان  نمی دیدم

ز  چشمانت  نگاهˏ   ناله  و حسرت  نمی چیدم

ز فریادی که از اعماق  جانت   میرسید  هر دم

 ز    فریادت    نرنجیدم   زبانت  را   نفهمیدم   

زبان  پند  و  اندرزت   برایم  غصه و غم بود

و روز  روشنم  شب  شد  ز تاریکی  نترسیدم

ندانستم  خوشی  و درد  ز  ذات  ما  برون آید

ز  ذاتم  درد  می دیدم   و  از شادی  هراسیدم

گرفتم  دشت  بی حاصل برای کشت و  بهر  کار

نروید  دانه، ساقی گفت ، به  گفتارش  خندیدم

شدم   سرشار    دانش ها   و  دنیای   تمناها

نشد  درمان یک  دردم ، به  کردارم    نبالیدم

ازآنکه   زار  و  نالانم  ز ساقی دور و حیرانم

ازین  موجود   دل غافل  هزاران  بار  رنجیدم

به دور از ساقی وهر جا زعقلم چاره می ﺠۥستم

چو نقش مار سرگردان به دور خویش چرخیدم

شدم یک عاقل  کامل ، ولیکن ، بی نشان از دل

ز  ساقی  چون  حذر  کردم   تمام  عمر  نالیدم

25/10/92

دشت شقایق

قیامت کن

کجا رهسپاری و چشم انتظار؟!

چو  آواره   دنبال  راه  فرار؟!

قیامت کن از خویشتن در گذر

که با عقل و منطق نیابی قرار!

بپا خیز و اندیشه را در شکن

وجودت به دریا و توفان سپار

شگفتا  زمانی   که  دریافتی

دل  آسوده ، آرام ، مانند  یار

دریغا  زمانی  که  نشناختی

دل افسرده گردی غمت پایدار

جهان پیش چشم ودلˏ هوشیار

تمامی فصولش  بود نو  بهار

ولیکن به خر بندگان می دهد

همان شربت تلخ همان زهرمار

3/12/92

IMG_2834

من کی ام ؟؟

من نمی فهمم  نفهمیدم  نمی دانم  کی ام ؟

من اسیر دست جهلم شاد و گریانم کی ام ؟

ساختار  زنده ام  یا مرده ام  در دست او

می رود بی یاد او روح از تن و جانم کی ام؟

خوش نشینم کنج تنهایی و حیرانی خویش

این چنین احوال را از خود نمی دانم کی ام؟

تا ز دردی می شوم نالان و ترسان و فکور

در  خیال  و  فکر  آزادی  ز زندانم  کی ام

گر زمانی شادمانی می رسد از هر طرف

عنقریب در فکر پایان و پریشانم کی ام؟

این تن رنجور را با خود کجا ها برده ام ؟!

در غیابˏ از عزیزان زار و نالانم کی ام

با رها گفتم یارب خنده  را از  من  نگیر

بی وجودˏ رویˏ خندان من نمی دانم ؟ کی ام ؟

شادمانی  خنده رویی  گریه و نالان  شدن

هر دو را از دوست خواهانم ، می دانم کی ام .

16/12/92

طبیعت زیبا

گلی زیباتر از ایران ندیدم

همیشه دوستدار این دیارم

شکوه و افتخارش خواستارم

برای سر فرازیهاش شادان

برای نا مرادی هاش گریان

زمانی که بدورم از کنارش

دلم نالان و چشمان اشکبارش

بگردم کوه به کوه هر آشیانه

بسان مرغک گم کرده لانه

دلم سویش کشان هر لحظه بی تاب

فراق از دوستان چشمان بی خواب

بدیدم شهر و کشورهای زیبا

چه گویم دل نشد راضی از آنجا

بدیدم مردمان پاک و صادق

همه درد آشنا و خوب و لایق

نشد وصل دلم آن حسن و یاری

نرفت ایندل به راه دل سپاری

بهر گلزار و بوستانی رسیدم

گلی زیباتر از ایران ندیدم

بدانید دوستان یاران رفیقان

غرور و اعتبار ماست ایران

شود فرسوده از آزردگی ها

نگیرد دامنش آلودگی ها

بماند نام و یادش بر زبانها

سر افراز و هنرمند و توانا

21/8/90

DSC03491

دعا می کنم برای سلامتی مهین عزیز‏

شب و روزم شده ماتم شدم  با  هر چه غم همدم

خدا را من نمی بخشم  شوم بی مونس و همدم

ترا  خوشحال  می خواهم  نشینم  در   کنار   تو

ترا  بی درد  می خواهم  ببینم  روی   ماه    تو

ز دستانم  نمی بینم  از ین   فرسنگ ها   دوری

بگیرد  دست  مهرت  را  نشیند   بر دلم شوری

ز چشمانم نمی خواهم  ببینم   اشک  غم جاری

به شادی  عهد  می بندم  کنم با عشق تو یاری

خدایا   مرحمت  از  تو  فروغ  معرفت  از  تو

هر  آنچه  مصلحت از تو دوا کن درد مهجوری

                                                               ………………………………………..

خدا  را  من  دعا  کردم  بگیرم  دامنش روزی

از   آن   درگاه   ربانی   ببینم   روز  بهروزی

ببینم  روی  ماهش  را  زبان   مهربانش   را

فروغ   جاودان   از   تو   فروغ   ﭐشیانش را

 ح حیاتی 

به امید سلامتی مهین عزیز

27/10/92